SLAM de poesia de l’alumnat de 3r d’ESO de l’institut Jaume Balmes

 

Després d’haver gaudit molt amb el film L’onada, els i les alumnes de 3r d’ESO de l’institut Jaume Balmes van realitzar una activitat de creació a l’aula al voltant dels drets dels infants treballats. Aquest curs s’han atrevit amb un SLAM, un tipus de poesia oral interpretada. Molt sovint les lletres són compromeses i crítiques amb l’actualitat.

Les regles de partida per elaborar un SLAM per part de cada grup classe eren molt senzilles: crear textos propis, recitar (no es podia cantar), fer que cada poema tingués una durada màxima de 3 minuts, i vetllar perquè la peça no fos ofensiva ni fes servir paraules malsonants.

El procés de treball es va organitzar cooperativament en tres funcions complementàries: buscar músiques per proposar-les a la resta de companys, fer una cerca d’imatges que es poguessin inclore en el pòster o el vídeo final, i escriure el poema de forma col·lectiva. L’escriptura es va concretar en tres estrofes i una tornada comuna.

La temàtica girava al voltant dels drets dels infants en base a les concrecions d’aquest curs per al Cicle de Cinema i Drets dels Infants: Educar per viure. Es van proposar tres eixos a treballar:

– El dret de l’infant a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l’amistat i la justícia entre tothom.

– El dret de l’infant a una educació en valors que respecti la consciència individual i el bé comú.

– El dret a una educació que promogui una cultura de la pau, de tolerància envers els altres i de respecte pel medi ambient.

En una tutoria compartida de 3r d’ESO, es van posar en comú els vídeos i el pòster que van resultar d’aquesta experiència SLAM, la qual es va dissenyar per proposar una activitat atractiva a l’alumnat i donar continuïtat al to de la pel·lícula L’onada.

Aquí tres vídeos i un pòster que han sorgit d’aquesta experiència SLAM:

Slam poesia Institut Jaume Balmes 3r A from teleduca on Vimeo.

Slam poesia Institut Jaume Balmes 3r B from teleduca on Vimeo.

Slam poesia Institut Jaume Balmes 3r D from teleduca on Vimeo.

Mural 3rC ok

Mural elaborat per l’alumnat de 3r C.

Alumnes de 3r d’ESO de l’institut Jaume Balmes.

Notícia enviada per Institut Jaume Balmes.

DEIXA UN COMENTARI

Amb aquest comentari, acceptes instal·lar una cookie al vostre navegador.